Liên Khoa Quản trị Kinh doanh, Kinh tế cơ sở, Điện tử tổ chức hội nghị thảo luận về vấn đề tự chủ toàn diện nhà trường

Triển khai thực hiện kế hoạch của nhà trường về những nhiệm vụ cuối năm 2016 và Thông báo ngày 02 tháng 12 năm 2016 của nhà trường về kế hoạch tổ chức Hội nghị cơ sở về tự chủ…

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

11 22, 2016 842
Hòa chung với không khí của cả nước thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng thành công của các…

Lãnh đạo quân khu 3 đến làm việc và kiểm tra công tác Quốc phòng An ninh năm 2016 tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

11 22, 2016 579
Quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 12/CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường công…