Kế hoạch triển khai thực hiện "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" năm học 2016 – 2017

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Thông báo V/v thu hồ sơ đăng ký Xét tuyển đại học hệ chính quy dựa vào kết quả học bạ bậc THPT tuyển sinh năm 2016

07 11, 2016 8434
Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 20/07/2016 đến ngày 30/08/2016 Tệp đính…

Thông báo V/v thu hồ sơ đăng ký Xét tuyển cao đẳng hệ chính quy dựa vào kết quả học bạ bậc THPT tuyển sinh năm 2016

07 11, 2016 2214
Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 20/07/2016 đến ngày 30/08/2016 Download…