Công đoàn Trường CSHN tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng ngành Công Thương Lần thứ II, năm 2016

Thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016, hướng tới kỷ niêm 65 năm ngành Công thương Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Công đoàn Công Thương đã tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng ngành Công Thương lần thứ II, năm 2016. Hội diễn diễn ra từ ngày 26 -…

Thông báo về việc trông giữ xe tại cơ sở Lĩnh Nam

04 30, 2016 41
Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban giám hiệu về nâng cao chất lượng quản…

Hội thảo khoa học "Quản trị du lịch lữ hành trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế" - Khoa Quản trị Kinh doanh

04 28, 2016 177
Quản trị du lịch lữ hành đang trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm…