Chi bộ Trung tâm Tin học ngoại ngữ tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 28/7/2017 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan Tỉnh Nam Định về việc tổ chức đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020;…

Chi bộ Phòng Công tác sinh viên tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2020

17/10/2017 347
Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK, ngày 28/07/2017 của Đảng ủy Khối các cơ…

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

17/10/2017 692
Hòa chung trong không khí tưng bừng của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các…