Read more: Thông báo về việc Thu học phí các lớp học phần học kỳ II năm học 2017-2018
    Thực hiện kế hoạch số 164/KH-ĐHKTKTCN ngày 24 tháng 4 năm 2017 về việc Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm học 2015-2016 của Ban giám hiệu Nhà trường, Phòng Công tác sinh viên đã tiến hành triển khai và thực hiện các côngRead more: Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát tình tình việc làm của sinh viên đại học chính quy Khóa 6 niên khóa 2012-2016
Tệp đính kèm: Danh sách sinh viên dừng xét tiến độ do chưa nộp học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Xem chi tiết và download) Read more: Thông báo về việc dừng xét tiến độ đối với sinh viên chưa nộp học phí kỳ 1 năm học 2017-2018
Read more: Thông báo về việc thu học phí kỳ II năm học 2017-2018
Tệp đính kèm: Danh sách sinh viên hệ liên thông khóa 10. (Xem chi tiết và download) Read more: Thông báo v/v hướng dẫn SV ĐH Liên thông Khóa 10 tra cứu các thông tin cá nhân, lớp học, địa điểm, lịch học
    Thực hiện chủ trương của Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cầnRead more: Tổ chức thành công chương trình giới thiệu thông tin hội trợ việc làm "Nin2 Job Fair 2017"